Mobiliteit en Verkeer

Tientallen verkeerslichten in Antwerpen op knipperstand

De verkeersstroom door Antwerpen is door de coronamaatregelen fel geslonken, dat merkt iedereen die door de stad fietst of wandelt. Om die reden heeft de stad Antwerpen beslist een aantal verkeerslichten voltijds op knipperstand in te stellen. 

"Door lichten op knipperstand te zetten, vermijden we onnodige wachttijden, en zorgen we voor een vlottere doorstroming. Uiteraard betekent dat niet dat er niet langer moet opgelet worden bij het oversteken van een kruispunt, integendeel. En minder verkeer betekent ook niet dat snelheidsbeperkingen niet gelden." zegt Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Er worden nog eens 43 verkeerslichten onderzocht om al dan niet op knipperstand te gaan.  De exitstrategie voor dit ‘knipper’regime zal afhangen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, en bekeken worden aan de hand van de verkeersintensiteit, kruispunt per kruispunt.