Nieuws

Tijdelijke vergroening Scheldekaaien door plaatsing nomadenbomen

Vandaag en maandag worden er 5 containers geplaatst op de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. In deze containers worden volgende week 13 nomadenbomen geplant. Dat zijn bomen die tijdelijk geplant worden tot ze volgroeid zijn. De Scheldekaaien dienen op deze manier als een soort ‘bomencrèche’ voor de stad. Daarna verhuizen ze naar een definitieve stek. De nomadenbomen komen zo tegemoet aan de vraag van de Antwerpenaar naar meer vergroening.

Het eerste deel van de heraanleg van de Scheldekaaien, de zone Zuid-Sint-Andries, is afgelopen zomer feestelijk geopend. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het droge en het natte gedeelte van de kaaien. Het droge gedeelte is het stuk het verste weg van de rivier, meteen achter het dijklichaam. Dat wordt zo groen mogelijk aangelegd. Het natte gedeelte ligt naast de Schelde en is volledig verhard. Dat om ruimte te kunnen geven aan de Schelde in geval van hoog water en om het typische weidse kaaikarakter te behouden in sommige delen van de Scheldekaaien. In afwachting van de realisatie van de overige kaaizones, komt de stad nu met nomadenbomen tegemoet aan de vraag van de Antwerpenaar voor vergroening. Deze bomen, die op termijn definitief verhuizen naar de overige kaaizones, zullen vervroegd naar de stad afreizen en de komende jaren de verharde zone aan Sint-Andries/Zuid in het groen zetten.

 

Plaatsing containers en planten bomen

Op vrijdag 3 en maandag 6 april worden 5 containers geplaatst. Dat gebeurt ter hoogte van de meest noordelijke zitplaats in de zone Sint-Andries en Zuid aan het water. Vervolgens worden in de loop van volgende week 13 bomen geplant die verdeeld worden over de verschillende containers.

Het is belangrijk dat dit nu gebeurt, voor dat de bomen in blad staan. Van zodra dat gebeurt, verkleint immers de kans op overleven. Het gaat om 4 verschillende inheemse boomsoorten: wintereik, ratelpopulier, witte els en haagbeuk. Het gaat zowel om hoogstammige- als om meerstammige bomen met een hoogte tot 4 meter die bestand zijn tegen de soms gure weersomstandigheden aan de Schelde. Tussen de bomen wordt een mix aan grassoorten voorzien die bestand zijn tegen verdroging en weinig onderhoud vragen.

Speciale technologie voor groei

De stad is  op zoek gegaan naar een robuust en onderhoudsvriendelijk systeem waarin de bomen, tot hun definitieve verhuis, kunnen floreren. Het systeem in zo’n container is te vergelijken met een daktuin. Om te voorkomen dat de wortels snel uitdrogen wordt er onderaan in de container een bufferende laag met lavakorrels gelegd. Tussen deze lavakorrels kan er veel water opgeslagen worden. Daarbovenop komt een pakket met grond waarin de bomen kunnen wortelen. Om de hevige winden te doorstaan op de Scheldekaaien worden de wortelkluiten met kabels verankerd in de containers.

Officiële opening met zitbanken na de coronamaatregelen

Pas als de coronamaatregelen opgeheven worden, zullen de containers uitgebreid worden met zitbanken rondom. Tegen dan zullen de bomen in volle groei zijn en wordt deze plek nog aangenamer om te genieten van het uitzicht aan de Schelde.

Tijdens het plaatsen van de nomadenbomen worden uiteraard alle adviezen en richtlijnen van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het coronavirus nauw opgevolgd.

(bericht en foto : AG Vespa)