Politiek

Tobback : "Dit is ondemocratisch"

embed
sp.a boegbeeld en voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback haalt in zijn nieuwe boek keihard uit naar de actiegroepen die nu mee aan tafel zitten over de plannen voor de Oosterweelverbinding. Hij zegt dat ze door niemand verkozen zijn en dat Ringland zich heeft laten afkopen. Hij vindt ook nog dat Antwerpen financieel bevoordeeld wordt ten opzichte van andere steden.