Media en Cultuur

Toch een volwaardige tweede subsidieronde voor cultuursector

De cultuursector krijgt dan toch een volwaardige tweede ronde voor de projectsubsidies. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon, bevoegd voor Cultuur, vandaag in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering kondigde vorig jaar aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies voor cultuur. Die gaan voornamelijk naar beginnende kunstenaars en worden beschouwd als het 'humus' van de cultuursector. De beslissing leidde tot groot protest. Eind vorig jaar suggereerde de minister-president al dat het budget toch zou kunnen worden opgetrokken, door het volledige beschikbare bedrag al in de eerste ronde uit te geven. Voor de tweede ronde zou dan eventueel nieuw budget kunnen worden gezocht. Dat werd vrijgemaakt bij de begrotingscontrole van afgelopen week. Net als in de eerste ronde kan er 4 miljoen euro worden uitgedeeld.

'In deze tweede ronde, met indiendatum op 15 mei, wil ik nadrukkelijk aandacht besteden aan de precaire positie van de individuele kunstenaar', aldus Jambon. 'Een substantieel deel van deze middelen zal dan ook voorbehouden worden voor beurzen. Projecten met een maximale looptijd van één jaar zullen ook kunnen.' De minister-president had het over een 'tactische beslissing'. 'Het is een tactische beslissing die gebruik maakt van een gewijzigde omstandigheid, de coronacrisis, om een strategische doelstelling, de verbetering van de precaire positie van de individuele kunstenaar, te bereiken. De komende beleidsperiode zullen er talloze van dergelijke tactische beslissingen genomen moeten worden om de strategie te kunnen verwezenlijken.'

(foto Pixabay)