Mobiliteit en Verkeer

Tram 7 naar het MAS nog even uitgesteld

Tram 7 zal op 3 juni niet naar het Eilandje rijden. Doordat de werf niet tijdig klaar is, heeft De Lijn onvoldoende kunnen testen of de trams veilig kunnen rijden. Omdat de vervoermaatschappij niet wil toegeven op veiligheid, is de ingebruikname uitgesteld. De testen voor de verlenging van tram 6 naar Luchtbal en de tunnel onder de Leien zitten wel op schema. 

De infrastructuur tussen de Sint-Pietersvliet en het MAS is nog niet klaar voor gebruik. De haltes Brouwersvliet en MAS worden voorlopig niet bediend. Bijgevolg blijft Sint-Pietersvliet nog even de eindhalte van tram 7. Als de aannemer zich aan de nieuwe timing houdt en de testen succesvol zijn, kan tram 7 in de tweede helft van juni naar zijn nieuwe bestemming rijden.

Voor de knip van de Leien op 5 juni maakt het uitstel voor tram 7 niet veel verschil. De ingebruikname van tram 6 naar P+R Luchtbal en de tunnel onder de Frankrijklei zijn daarvoor veel belangrijker. Zoals het er nu naar uitziet, zal De Lijn beide trajecten in gebruik nemen om alternatieven aan te bieden vanaf de knip. Voor beide trajecten is nog wel afwerking nodig.

Via de tunnel kunnen trams 8 en 10 over de eigen bedding op de Leien naar hun nieuwe eindpunten: knooppunt Zuid voor tram 8 en P+R Schoonselhof voor tram 10. Tram 6 stopt aan de nieuwe haltes Kinepolis, Luchtbal Kerk, Dublin en P+R Luchtbal.