Mobiliteit en Verkeer

Twee kruispunten Ringweg (N117) in Essen worden veiliger

Vanaf maandag 17 augustus 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werkzaamheden aan twee kruispunten van de Ringweg (N117) in Essen. De kruispunten worden veiliger gemaakt door de verkeerslichtenregeling van beide kruispunten conflictvrij te maken. De werken duren tot begin oktober. De kruispunten blijven tijdens de werken steeds open voor verkeer. 

Het gaat om het kruispunt van de Ringweg met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg (N133) en het kruispunt met de Watermolenstraat. De verkeerslichtenregeling van beide kruispunten wordt volledig conflictvrij gemaakt. Dat betekent dat er straks geen conflicten meer zullen zijn tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en voetgangers/fietsers anderzijds. De verschillende verkeersstromen op de kruispunten krijgen dus niet langer gelijktijdig groen licht. Zo worden onder meer conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers straks onmogelijk gemaakt. Naast de nieuwe verkeerslichtenregelingen gebeuren er ook kleinere aanpassingen aan de weginfrastructuur. Het gaat dan over het verlengen van voorsorteerstroken en plaatselijke vernieuwingen aan de fietspaden.

Planning van de werken

De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg zijn het meest uitgebreid en duren het langst. Vanaf maandag 17 augustus starten op dit kruispunt de voorbereidende werken van de aannemer voor de verkeerslichten. Vervolgens starten op maandag 7 september de infrastructuurwerken. De werken aan dit kruispunt zijn ten laatste op 2 oktober volledig klaar.
 
De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Watermolenstraat volgen een gelijkaardig verloop, maar zijn minder uitgebreid. De voorbereidende werken starten begin september en zullen eenweek duren. De infrastructurele werken duren eveneens een week en starten aansluitend na de werken aan het kruispunt met de Nieuwmoersesteenweg. Ten laatste op 9 oktober zijn ook de werken aan het tweede kruispunt volledig afgerond.
 
Minimale verkeershinder
Tijdens de werken blijven beide kruispunten steeds open in alle richtingen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor (brom)fietsers en voetgangers. Er worden dus geen omleidingen ingesteld. De hinder blijft beperkt tot het plaatselijk innemen van een rijstrook gedurende enkele dagen of uren.

(bericht : Agentschap Wegen en Verkeer - foto Google Street View)