Mobiliteit en Verkeer

Twee nieuwe bruggen op komst in Schoten

Omdat de sluisovergangen over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten niet langer gebruikt kunnen worden door zwakke weggebruikers, heeft het Schotense gemeentebestuur beslist om zowel ter hoogte van sluis 6 als sluis 8 een fiets- en voetgangersbrug te bouwen. De ontwerpen zijn klaar, de plaatsing is voorzien voor de eerste helft van 2021.

De Vlaamse Waterweg nv automatiseert momenteel de bediening van de sluizen over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Deze sluizen worden dan op afstand aangestuurd zonder dat er plaatselijk nog een sluiswachter aanwezig is. Hierdoor is de veiligheid van voetgangers bij het openen van de sluisdeuren niet langer gegarandeerd. De Vlaamse Waterweg nv heeft daarom beslist om de sluizen af te sluiten.

Hierdoor moeten zwakke weggebruikers in Schoten met name ter hoogte van sluis 6 (t.h.v. Vaartdreef) en sluis 8 (t.h.v. Lariksdreef) een grote omweg maken om het kanaal over te steken.

Om hieraan tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur 240.000 euro budget vrijgemaakt om op deze twee locaties een fiets- en voetgangersbrug te plaatsen. De ontwerpen zijn klaar. De plaatsing van de bruggen is voorzien in de eerste helft van 2021.

"De frisse ontwerpen voor beide bruggen getuigen van een esthetische eenvoud en werden uitgewerkt door het gerenommeerde, internationale bureau Ney + Partners. Uiteraard beantwoorden deze ook aan de door De Vlaamse Waterweg nv opgelegde voorwaarden in verband met de doorvaarthoogte en vrije vaargeulbreedte voor de schepen. Het gemeentebestuur financiert de bruggen, De Vlaamse Waterweg nv stelt de gronden ter beschikking en voert enkele lokale aanpassingswerken uit", staat te lezen in een persbericht van de gemeente Schoten.

Schepen voor openbare werken en mobiliteit Wouter Rombouts: “De aanwezigheid van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is een grote troef van onze gemeente en mag geen barrière vormen voor onze inwoners. Ik ben dan ook heel tevreden dat we in een vlotte samenwerking met De Vlaamse Waterweg op zeer korte termijn een oplossing hebben kunnen uitwerken voor de voetgangers en fietsers die dagelijks het kanaal willen oversteken op weg naar hun school of werk.”

(Bron en foto's: © gemeente Schoten)