Onderwijs

UAntwerpen schakelt naar 'verscherpte code oranje'

Ten laatste volgende week maandag gaat aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe regeling van start met verscherpte maatregelen. Dat heeft rector Herman Van Goethem vandaag laten weten in een mail aan de studenten en medewerkers. Voor de eerstejaars verandert er niets aan de lesregeling, maar de hoorcolleges voor de ouderejaars zullen enkel nog online verstrekt worden.

De UAntwerpen was het academiejaar al in code oranje gestart, maar de universiteit neemt nu bijkomende maatregelen, schrijft rector Van Goethem: 'De dramatische evolutie van het virus noopt ons tot verdere bijsturingen, met name tot een aangescherpt oranje.' Voor de eerstejaarsstudenten wil de universiteit code oranje zoveel mogelijk behouden. In principe worden hun vakken dus vanop de campus gedoceerd. Een andere regeling kan enkel mits akkoord van de decaan. Voor de andere studenten verandert de situatie wel. Ten laatste 26 oktober zullen de hoorcolleges, zowel in aula's voor grote groepen als in kleinere leslokalen, enkel online gebeuren. Het gaat echter niet om een overschakeling naar code rood, want andere lessen kunnen eventueel wel op de campus doorgaan. 'Waar het in kleinere groepen gaat om interactieve colleges, werkcolleges, debatklassen enz., kan de decaan al naargelang beslissen dat dit college kan blijven doorgaan op de campus, in een bezetting van 1 op 5 (tot nu toe was dit 1 op 2). De docent en de studenten dragen een mondmasker.' Ook de practica, labs, vaardighedenonderwijs en pc-klassen, waar de afstandsregels niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen doorgaan, mits het dragen van een mondmasker en een verhoogde aandacht voor de andere hygiëneregels.

De universiteit voorziet wel voldoende vrije leslokalen waar studenten op ruime afstand van elkaar kunnen studeren of online de colleges volgen. Dat is ook mogelijk in de Komida's, de studentenrestaurants. Die restaurants worden afhaaldiensten. Van Goethem spreekt in de mail zijn dank uit aan de studenten en het personeel voor de constructieve medewerking. 'De solidariteit in deze misère - want dat is het - is bijzonder groot. Ik kan ook meedelen dat de Stad Antwerpen bijzonder tevreden is over de verantwoordelijke manier waarop onze studenten zich opstellen. Dit wordt me ook bevestigd door de wijkpolitie.' De rector benadrukt aan de studenten ook nog dat wie door corona in de problemen zit, mogelijkheden hebben voor psychologische ondersteuning via het STIP en financiële steun via de Sociale Dienst.

(foto © Belga)