Nieuws

Uitbaters privé-sauna's trekken naar Raad van State tegen sluiting

Een groep van 23 uitbaters van privé-sauna's in ons land neemt op initiatief van de beroepsvereniging Spa Belgium juridische stappen tegen de Belgische staat wegens de verplichte sluiting van hun bedrijf. 

De groep diende bij de Raad van State een beroep in tot vernietiging van een aantal artikels van het Ministerieel Besluit van eind oktober. Daarnaast eisen ze ook een schadevergoeding wegens inkomstenderving. 

Eerder bezorgden ze in mei al een ingebrekestelling aan de federale overheid, gevolgd door een nieuwe ingebrekestelling in november. "Er kwam echter nooit reactie op vanwege de overheid. We hebben vrijdagvoormiddag een dagvaarding afgeleverd aan het kabinet van Binnenlandse Zaken", zegt Christiaan Janssens, voorzitter van Spa Belgium. 

De privé-sauna's vragen voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een schadevergoeding voor de inkomsten die ze de afgelopen maanden hebben gemist. Om hoeveel het gaat, moet volgens Janssens nog worden begroot, maar het bedrag ligt in elk geval "in de miljoenen". Hij wijst erop dat de sauna's sinds de coronapandemie slechts vier maanden konden openen. "We hebben recht op een compensatie, maar die volstaat helemaal niet om de lopende kosten te dekken", zegt hij. 

De wintermaanden zijn traditioneel erg belangrijk voor de sector en er is geen enkel perspectief. "Er spelen zich drama's af in de sector. Voor sommigen dreigt het faillissement." De sauna-uitbaters blijven erbij dat het risico op verspreiding van het coronavirus in een privé-sauna bijna nihil is. "De naam zegt het zelf, zo een sauna is privé en wordt op afspraak gebruikt door de klant, enkel vergezeld door zijn/haar vaste partner met wie hij/zij hoe dan ook al een nauw contact heeft".

De uitbaters hebben naar eigen zeggen begrip dat er maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus te beperken, maar die maatregelen moeten "nuttig, noodzakelijk en proportioneel" zijn. Dat is volgens hen niet het geval met de verplichte sluiting van privé-sauna's: er is immers geen contact met derden en chloor heeft een desinfecterende werking. Ze vinden het ook "helemaal absurd" dat de openbare zwembaden vanaf 1 december wel mochten heropenen en zij niet. Want in die zwembaden komen verschillende gezinnen wél met elkaar in contact, klinkt het. Daarnaast zijn in Nederland de privé-sauna's ook open. Ons land telt volgens Spa Belgium een 1.000-tal privé-sauna's.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)