Politiek

"Umicore moet uitleg komen geven"


Gisteren voerde de partij Groen nog actie in Hoboken om de verplaatsing en sanering van de loodraffinaderij van metaalverwerkend bedrijf Umicore te vragen. De Groenen pleitten ook voor de aanstelling van een gezondheidscommissaris. Maar die actie was nog voor de brand die er gisternamiddag plaatsvond. Geen zware brand en er vielen ook geen gewonden, maar volgens Groen al wel de zesde brand in twee jaar tijd. 

De partij zegt eerder ook al geïnterpelleerd te hebben over de branden in de loodraffinaderij. Studies van de Vlaamse Milieumaatschappij zouden er op wijzen dat de bron van de vervuiling voor een groot stuk van de loodraffinaderij komt. En antwoorden op de vorige branden zijn er nog niet gegeven, zegt Groen.

De partij vraagt vraagt daarom om bij hoogdringendheid een gezamenlijke themacommissie van de Antwerpse gemeenteraad én de Hobokense districtsraad bijeen te roepen. Op deze themacommissie kan het bedrijf uitleg komen geven over de incidenten en het verhoogde lood in het bloed bij kinderen. Daarnaast kunnen experten van VMM, OVAM, de milieu-inspectie, de stedelijke milieudienst, de wijkgezondheidswerker en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne hun kijk geven om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

“De omwonenden moeten het telkens stellen met een halve uitleg en de ongerustheid neemt toe. Die gezondheidscommissaris zou hierin een belangrijke rol krijgen, als het van ons afhangt. Als er, ondanks alle inspanningen, problemen blijven bestaan, moeten die nu voor eens en voor altijd opgelost worden. De oplossing is niet de mensen uit de wijk helpen verhuizen. Dat is de wereld op z’n kop”, besluit Groen.