Onderwijs

Universiteiten willen met 'Olympiade' Nederlandse taal en cultuur weer op de kaart zetten

De Universiteit Antwerpen zal samen met de Nederlandse universiteiten van Utrecht en Nijmegen de eerste Olympiade voor Nederlands organiseren. Met het initiatief wil de universiteit de studie van de Nederlandse taal en cultuur weer op de kaart zetten als een spannende en uitdagende discipline voor jongeren van vandaag.

De Olympiade Nederlands zal voor het eerst gehouden worden in het schooljaar 2019-2020. Nederlandse en Vlaamse leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs buigen zich in wedstrijdverband over een reeks puzzels op het gebied van taalkunde, literatuur, cultuurgeschiedenis en communicatie. Dat gebeurt in twee ronden. De finaleronde vindt plaats op een centrale locatie. Scholen in Vlaanderen en Nederland zullen in het voorjaar van 2019 benaderd worden met meer informatie over de inschrijfprocedure, oefenstof en prijzen.

Dankzij de financiering van de Nederlandse Taalunie kan de Universiteit Antwerpen met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen een breder netwerk opzetten om de Olympiade Nederlands mogelijk te maken in Vlaanderen en Nederland. Kevin Absillis, professor Nederlandse literatuur aan de Universiteit Antwerpen, is een van de initiatiefnemers. “De studie van het Nederlands is alive and kicking en waarschijnlijk boeiender dan ooit. Alleen beseft de schoolgaande jeugd van vandaag dat nog niet genoeg. Met de Olympiade Nederlands zullen we daarin verandering brengen in Vlaanderen en in Nederland. Daarvoor werk ik samen met Els Stronks van de Universiteit Utrecht en Marc van Oostendorp van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo’n Olympiade is een kans om te laten zien dat goed kunnen lezen en schrijven cruciaal is en blijft, maar dat de neerlandistiek vandaag ook bezig is met vraagstukken over onder meer artificiële intelligentie, gaming, taalverwerving, culturele identiteit en de verwerking van het koloniale verleden.” 

Meer nood aan neerlandici

Het schoolvak Nederlands en de universitaire opleidingen neerlandistiek kwamen de laatste weken eerder negatief in het nieuws. Er was onder meer sprake van dalende inschrijvingen op de universiteiten en een gebrek aan belangstelling voor het Nederlands onder jongeren. Valerie Rousseau, onderwijsassistent Nederlandse literatuur (UAntwerpen), nuanceert: “De laatste jaren was het aantal studenten Nederlands hier stabiel, maar het is wel zo dat Vlaanderen dringend méér nood heeft aan neerlandici. Alleen al in het Vlaamse onderwijs dreigt over enkele jaren een groot tekort. Onze huidige studenten zijn trouwens onder de indruk van de veelzijdigheid die de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde van je vergt. Ze komen voor stages bij de meest uiteenlopende werkgevers terecht en belanden via studiereizen op onverwachte plekken. Ze zullen nu ook worden betrokken bij de voorbereiding van deze Olympiade. De studenten Nederlands van nu zijn namelijk onze ambassadeurs van morgen.”