Economie

UNIZO bepleit verlenging corona-steunmaatregelen tot midden volgend jaar, "om nog erger te voorkomen"

UNIZO dringt er zowel bij de federale als Vlaamse en Brusselse regering op aan om een aantal bestaande corona-steunmaatregelen te verlengen, tot de epidemie onder controle is. "Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet volgens ons alvast verlengd worden tot 30 juni 2021", geeft Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, als eerste concreet voorbeeld. Maar ook het federale overbruggingsrecht en de overbruggingskredieten uit de zogenaamde 'bazooka' moeten volgens UNIZO tot midden volgend jaar verlengd worden.

Op Vlaams en Brussels niveau gaat het in eerste instantie om het beschermingsmechanisme, waarbij ondernemingen met zwaar omzetverlies financieel worden gesteund. Specifiek voor Vlaanderen verwijst UNIZO daarnaast ook naar de coronalening van PMV/z... "We beseffen dat dit veel geld gaat kosten, maar het alternatief is een tsunami van faillissementen, inkomsten- en jobverlies, met nog veel ergere gevolgen voor onze economie, welvaart en begroting." UNIZO wijst naar de eerder aarzelende heropleving, tot zelfs stilstand, van de economie, door toedoen van de nieuwe virusopstoot, en naar de extra zware problemen waarin bepaalde sectoren nog altijd zitten.

(foto © Belga)