Gezondheid

UZA-medewerkers gebruiken speciale tool om burn-out te voorkomen

Medewerkers van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen hebben voortaan toegang tot Time2Grow, een nieuwe HR-tool ter preventie van burn-outs. Zelftests, tips en videogetuigenissen helpen werknemers in te zetten op meer veerkracht. Indien nodig worden ze door het programma doorverwezen naar hulpverleners.

Time2Grow is een website die personeelsdiensten in bedrijven kunnen aanbieden aan hun werknemers, om antwoord te bieden op het groeiende probleem van burn-outs. Het platform, ontwikkeld door het UZA en Trendhuis, moet een middel zijn om proactief in te zetten op meer veerkracht. 'Time2Grow is geen volledige oplossing voor het probleem van burn-outs, maar eerder een missing link', zegt Frederik Beeckx van Trendhuis.

'Veel mensen voelen wel signalen van stress en burn-out, maar missen een triggermoment om iets te ondernemen. Dat kan Time2Grow bieden.' Het online platform bestaat onder meer uit een dagtest, waarmee een medewerker kan testen hoe zijn dag 'kleurt'. Op basis daarvan krijgt hij dan een eigen analyse met tips op maat. Er is ook een profieltest om te bekijken welke karaktereigenschappen de kans op burn-out verhogen. Zo is hoge detailgerichtheid een positieve eigenschap, maar kan die omslaan in perfectionisme. Voor werknemers bij wie uit de twee eerste tests een verhoogd risico blijkt, volgt nog een preventietest die peilt naar mogelijke symptomen. Indien nodig verwijst het platform de mederwerker door naar bijvoorbeeld de arbeidsgeneesheer.

Het platform werd als eerste gelanceerd bij de medewerkers van het UZA. Zij krijgen in de komende dagen informatiesessies. 'Het platform werd ontwikkeld binnen het Europees Sociaal Fonds', zegt Beeckx. 'De methode en inhoud zijn dan ook gratis beschikbaar voor de markt. Bedrijven die interesse hebben in een op maat aangepast platform, kunnen daarvoor terecht bij Trendhuis.

(archieffoto Pixabay)