Politiek

Vakbonden en gemeentebestuur Edegem sluiten constructief akkoord

Na maanden intensief onderhandelen zijn de vakbonden en het Edegemse gemeentebestuur tot een sociaal akkoord gekomen. De Edegemse meerderheid, die uitsluitend uit N-VA mandatarissen bestaat, had in november van vorig jaar aangekondigd dat een grondige personeelsreorganisatie zich opdrong. De gemeente kampte met een te hoge jaarlijkse exploitatieuitgave en er diende 3,5 miljoen euro op jaarbasis bespaard te worden.

“Een besparing, noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het mooie Edegem, zonder dat wij de belastingen moesten verhogen”, verduidelijkt burgemeester Metsu. “Historisch werd er een enorm personeelsbestand opgebouwd, en dus heeft de gemeente heel veel diensten in eigen beheer. Maar het is al langer duidelijk dat niet alles wat je zelf doet, je het daarom goedkoper doet.”, zegt schepen van personeel, Brigitte Vermeulen-Goris.

Burgemeester Metsu bevestigt dat er de afgelopen maanden pittig onderhandeld werd met de vakbonden en haar vertegenwoordigers. Goed beseffend dat deze oefening gezien de schaalgrootte geen precedent kende in Vlaanderen, of zelfs België, zou dit niet over één nacht ijs passeren. Hij benadrukt dat de toon tijdens de vergaderingen steeds professioneel en constructief was, ondanks de enorme moeilijkheidsgraad van de ganse puzzel. 

Gemeentebesturen moeten meer wendbaar en weerbaar worden voor toekomstige uitdagingen, en op een moderne, haast bedrijfsmatige manier geleid worden, maakte Metsu eerder al kenbaar.

Verklaring van vakbond, schepencollege en management aan het personeel over het sociaal akkoord gesloten op 12 februari 2020

Na drie maanden van lang en moeizaam onderhandelen zijn de vakbonden, schepencollege en management van Edegem vandaag tot een sociaal akkoord gekomen in verband met de uitvoering van het besparingsplan. 

Het akkoord omvat kansen voor de getroffen medewerkers om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende minimaal twee jaar voor de personeelsleden die overgedragen worden en afspraken rond ontslagpremies.

Het akkoord zal kortelings geformaliseerd worden in een sociaal plan dat door bestuur en management volledig en met respect voor het personeel wordt uitgevoerd. De vakbond zal de uitvoering ervan in het vaste vakbondsoverleg van nabij blijven opvolgen.

Het bestuur is zich bewust dat het menselijk kapitaal van de organisatie niet onderschat mag worden. Daarom engageren zij zich uitdrukkelijk om te werken aan het heropbouwen van het vertrouwen in de organisatie. 

De vakbond benadrukt dat het sociaal akkoord dat vandaag gesloten werd niet betekent dat het personeel van lokaal bestuur Edegem zich akkoord verklaart met de inhoud van het strategisch meerjarenplan en de daarin voorziene personeelsafbouw.