Gezondheid

Vakbonden willen supermarkten vroeger sluiten

Het vakbondsfront voor de voedingshandel stelt voor om de winkels 's avonds net vroeger te sluiten. Ook op zondag kunnen de supermarkten omwille van de veiligheid dichtblijven, stellen ze voor. Later op de dag is er nieuw overleg met sectorfederatie Comeos.

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er overleg tussen vakbonden en werkgevers van de handel. Door het hamstergedrag was het de voorbije periode immers zeer druk in de winkels. Gisteren ontstond er daarbij nog ongerustheid omdat door een ministerieel besluit in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, de voedingswinkels de deuren open kunnen houden van 07.00 tot 22.00 uur. Dat leidde tot ongerustheid, meteen benadrukten bijvoorbeeld Comeos en minister van Economie Muylle dat het niet aan de orde is, en enkel in noodsituaties zou zijn. Een boodschap die premier Wilmès woensdag herhaalde.

Maar in een gezamenlijke mededeling trekken de bonden aan de alarmbel, omdat het personeel door de drukte en de werkomstandigheden 'moreel en fysiek uitgeput is'. Personeel krijgt ook af te rekenen met verbale en soms fysieke agressie voegt nationaal sectorverantwoordelijke Stijn Vandercruysse van ACLVB toe. De situatie zorgt voor frustraties en mensen zitten op hun tandvlees, klinkt het. De bonden eisen daarom de openingsdagen en -uren te beperken. De winkels zijn momenteel zes dagen op zeven open, waardoor iedereen kan winkelen, zelfs als de toegang wordt gefilterd, klinkt het. Winkels die open blijven op zondag in toeristische zones heeft geen zin, idem voor winkels die in 'bijzonder krappe veiligheidsomstandigheden' openen. Ook vragen ze om de supermarkten 's avonds vroeger te sluiten, omdat door de lockdown en het verminderd openbaar vervoer 'het aantal klanten 's avonds sterk afneemt'. Alle winkels zouden bijvoorbeeld om 19 uur kunnen sluiten omdat het dan veel kalmer wordt, aldus Stijn Vandercruysse van ACLVB. 'Vanaf 19 uur zijn er immers de televisiejournaals, en iedereen wil geïnformeerd zijn.' Vroeger sluiten moet zonder loonverlies gebeuren. De communicatie over de langere openingsuren zorgde alvast voor veel verwarring bij de werknemers, voegt hij toe.

extra verlof of premies

De bonden vragen omwille van de drukte op sectorniveau ook extra verlof of recuperatiedagen en in de bedrijven kan over premies gepraat worden. 'De omzetcijfers in de voedingssector zijn vandaag duizelingwekkend', bepleiten ze. Volgens de vakbondsman geeft Carrefour nu bijvoorbeeld al een extra dag per gewerkte week in de drie weken lockdown. De bonden besluiten hun pleidooi met een waarschuwing: door de situatie wordt steeds meer gemord op de werkvloer en daarom sluiten de bonden niet uit dat er acties gevoerd zullen worden. Het vakbondsfront verwacht op het overleg later 'ernstige antwoorden die stroken met de inzet van de werknemers van de handel'