Mobiliteit en Verkeer

Vanaf 15 augustus opnieuw werken op Noorderlaan

Komend weekend start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Noorderlaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek van de Noorderlaan is op sommige plaatsen erg versleten en dus aan vernieuwing toe. Om de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers te vergroten vernieuwt AWV nu al enkele jaren systematisch een deel van het wegdek. Dit jaar wordt ook het kruispunt met de Zomerweg volledig heringericht.

Vanaf 15 augustus pakt AWV het vierde deel aan, de Noorderlaan tussen het kruispunt met de Zomerweg en de Oosterweelsteenweg. Op de Noorderlaan worden de onderfundering en fundering opgebroken en opnieuw aangelegd. Daarna komt er een nieuw wegdek in asfalt. Tijdens deze werken renoveert AWV ook de twee bruggen over de spoorweg. Naast enkele betonherstellingen krijgen de bruggen een nieuwe waterdichting, brugvoegen, brugleuningen en dekstenen. In totaal duurt de vernieuwing zo’n 3,5 maand, het einde is voorzien eind november (onder voorbehoud van het weer).
 
Kruispunt Zomerweg overzichtelijker en veiliger

Het kruispunt van de Noorderlaan met de Zomerweg en Göteborgweg is vandaag een onoverzichtelijk en gevaarlijk kruispunt. Het kruispunt krijgt straks een nieuwe inrichting om de situatie voor alle weggebruikers te verbeteren. Ter hoogte van de bestaande verkeerslichten blijft enkel de aansluiting van de Noorderlaan naar de Göteborgweg behouden. De aansluiting naar de Zomerweg verschuift een honderdtal meter naar het noorden, ter hoogte van de bestaande bypass. Alle afslagbewegingen van en naar de Noorderlaan blijven mogelijk, maar de Zomerweg en Göteborgweg worden wel uit elkaar getrokken.De kruispunten zullen maximaal conflictvrij geregeld worden.

Werken in fasen voor minder hinder

Om de hinder te beperken, vernieuwt AWV de Noorderlaan in twee fases. Eerst (midden augustus – begin oktober) zijn de rijstroken richting Antwerpen aan de beurt, vervolgens (begin oktober – november) de rijstroken richting de R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor het verkeer. Ook op het kruispunt met de Zomerweg werken we volgens deze twee fasen zodat er steeds een doorgang mogelijk is.
 
Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan steeds via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg-Göteborgweg-Oosterweelsteenweg. In de Treurenborg geldt voor de volledige duur van de werken enkelrichtingsverkeer van de Noorderlaan richting de Zomerweg en een snelheidsbeperking van 50km/u. Deze lokale omleidingsroute is geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rijden. Ook De Lijn kan via deze korte omleiding de gebruikelijk dienstregeling aanhouden.

Asfaltvernieuwing tussen Luithagen en Oosterweelsteenweg

Tijdens deze werken vernieuwt AWV ook de bovenste laag asfalt van de Noorderlaan tussen Luithagen en Oosterweelsteenweg. In het weekend van vrijdagavond 21 augustus tot maandagochten 24 augustus zijn in deze zone de rijstroken richting R2 volledig afgesloten. Ook de afrit van de A12 naar de Noorderlaan richting noord is afgesloten. Er wordt tijdens dit weekend een omleiding voorzien via de Vosseschijnstraat.

Omdat asfalteringswerken erg weersgevoelig zijn, is het eerstvolgende weekend (28-31 augustus) voorzien als reserveweekend voor deze werken.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)