Mobiliteit en Verkeer

Vanaf maandag verkeer op Plantin en Moretuslei opnieuw op één rijvak

De nutswerken op de Plantin en Moretuslei gaan goed vooruit: vanaf maandag 4 maart verschuiven de werken naar de middenberm van de Plantin en Moretuslei. De linkerrijstrook wordt dan stadinwaarts ingenomen om veilig te kunnen werken. Het verkeer stadinwaarts rijdt van 4 tot en met 15 maart opnieuw over één rijstrook. Voor het fietsverkeer nemen we enkele nieuwe maatregelen om de veiligheid en het comfort op de fietsomleiding te verbeteren.

De nutswerken aan de Plantin en Moretuslei verlopen vlot. Op dit moment wordt gewerkt in de Wilrijkstraat en is er geen hinder op de Plantin en Moretuslei. Vanaf maandag 4 maart, een week vroeger dan voorzien, starten de nutsmaatschappijen met werken in de middenberm (fase 1D). Dan wordt tot en met vrijdag 15 maart de linkerrijstrook ingenomen om veilig te kunnen werken in de middenberm. Het verkeer stadinwaarts rijdt dan opnieuw over één rijstrook. Na 15 maart zijn er terug twee rijstroken beschikbaar en is er tot eind mei geen hinder voor het gemotoriseerd verkeer.

Voor het fietsverkeer is er momenteel geen hinder op de Plantin en Moretuslei en de fietsomleiding is daarom tijdelijk opgeheven tot 25 maart. Vanaf dan wordt er plaatselijk gewerkt in het fietspad en kunnen fietsers lokaal omrijden waar de werfzone zich op dat moment bevindt of kiezen voor de gekende en gemarkeerde fietsomleiding.
 
Om de veiligheid en het comfort van de fietsers op de omleiding te verbeteren zullen tegen 25 maart een aantal nieuwe maatregelen genomen worden. De bestaande markering op de fietsomleiding die op bepaalde plaatsen al verdwenen is zal opnieuw aangebracht worden met een zeer duurzame ‘verf’. Er worden zogenaamde ‘buskussens’ (tijdelijke verkeersplateaus in het midden van een rijstrook) geplaatst op de omleidingsroute voor de fietsers om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te milderen. 

(foto : Google Street View)