Mobiliteit en Verkeer

Vanaf vrijdag hinder aan knooppunt Antwerpen-Oost

Vanaf vrijdagavond 12 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aangekondigde vernieuwing van de geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout. Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het verkeer op de E313 richting Hasselt en op de Antwerpse Ring (R1) ter hoogte van Borgerhout. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over 2 of 3 rijstroken passeren. De oprit van de Singel (R10) naar de E313 wordt gedurende de volledige periode afgesloten. Tegen 13 juli moeten de werken achter de rug zijn. 

Dit weekend start de aannemer met voorbereidende werken op de E313 ter hoogte van Borgerhout. Het groen langs de werkzone wordt gesnoeid en vervolgens worden de oude geluidsschermen afgebroken. De voorbereidende werken nemen twee weekends in beslag: 13-14 juni en 20-21 juni 2020 (telkens van vrijdagavond tot maandagochtend). Daarna, vanaf 27 juni, begint de aannemer aan de hoofdwerken met de opbouw van de nieuwe geluidsschermen. Tijdens de hoofdwerken, die gespreid worden over 2 weken en 3 weekends, wordt ook de rechterrijstrook van de E313 richting Hasselt mee vernieuwd. Tegen maandag 13 juli moeten de werken volledig klaar zijn.
 
Verkeershinder op E313 richting Hasselt en Antwerpse Ring

Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het verkeer op de E313 richting Hasselt en op de Antwerpse Ring ter hoogte van Borgerhout. Tijdens de voorbereidende weekends zijn er 3 rijstroken beschikbaar. Tijdens de eigenlijke werken zijn er slechts 2 rijstroken beschikbaar op weekenddagen. Op weekdagen blijven er altijd 3 rijstroken beschikbaar voor verkeer richting Hasselt. De oprit naar de E313 vanaf de Singel (R10) wordt tijdens de werken steeds afgesloten. Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u. Voor het verkeer op de E313 richting Antwerpen is er nooit hinder.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)