Nieuws

Vandalen besmeuren N-VA-affiches met ongepaste opschriften

Tientallen politieke affiches van N-VA in Berendrecht, Zandvliet en Kalmthout zijn dit weekend besmeurd met seksistische graffiti, hakenkruisen en verwensingen. De partij dient klacht in tegen onbekenden en roept op om sereen te blijven. Andere partijen onderschrijven de oproep.

Op de foto’s van de vrouwelijke kandidaten werden seksistische graffiti en vunzige opschriften aangebracht. Andere kandidaten kregen hakenkruisen toebedeeld of Hitlersnorretjes.

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) reageert onthutst. “Omdat op stedelijk grondgebied geen openbare plakborden worden geplaatst, kozen wij ervoor om langs de belangrijkste toegangswegen naar Berendrecht en Zandvliet borden te plaatsen op privégrond. Die werden zo goed als allemaal besmeurd. Ik hoop dat dit, iets meer dan een maand voor de verkiezingen, geen voorbode is van een verkeerde politieke strijd. Dat zou al te jammer zijn. Politiek moet in de eerste plaats gaan over de inhoud en wat er dit weekend is gebeurd, ondermijnt dat. We gaan dan ook officieel klacht indienen tegen onbekenden. Nog vandaag worden de besmeurde affiches vervangen”, aldus Carl Geeraerts gisteren.

Burgerbeweging Pro 2040 neemt volgende maand voor het eerst onder deze naam deel aan de verkiezingen. Lijsttrekker is sp.a’er Zander Vliegen, die nu voor kartellijst Team 2040 in de districtsraad zetelt. “Dit keur ik absoluut af. Vernielingen als deze ondermijnen de geloofwaardigheid van de politiek.”

Niet alleen in de polderdorpen, ook in Kalmthout werden affiches van N-VA onder handen genomen. “In Heide werden er enkele ontsierd met hakenkruisen en in Nieuwmoer werd een verkiezingsbord uit de grond gerukt. Voorlopig dienen we geen klacht in, maar we hopen wel dat de campagne sereen kan worden gevoerd”, zegt Kalmthouts lijsttrekker Jan Van Esbroeck.

(Bericht en foto : Gazet van Antwerpen)