Nieuws

Dreigingsniveau van 3 naar 2

Het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, heeft beslist dat het dreigingsniveau daalt van 3 naar 2. 

Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 lag het niveau op 3 (ernstig). Een verlaging naar niveau 2 (gemiddeld) betekent dat een aantal veiligheidsmaatregelen, zoals de inzet van militairen op straat, kunnen worden teruggeschroefd of bijgestuurd.