Justitie

Verbod op boerkini's is geen discriminatie

Het Hof van Beroep heeft nu ook geoordeeld dat het verbieden van boerkini's in de zwembaden geen discriminatie is.

Het Hof van Beroep volgt daarmee de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg. Het Hof is de mening toegedaan dat het verbod op lange zwemkleding noodzakelijk is om de hygiëne en de goede orde in de zwembaden te bewaren.

(bron GvA - foto Pixabay)