Nieuws

Verbod op kampvuur en vuurwerk in de hele provincie en rook- en vuurverbod in natuurgebieden

Gouverneur heeft een verbod op kampvuur en privaat vuurwerk uitgevaardigd in de hele provincie en rook- en vuurverbod in natuurgebieden door aanhoudende droogte.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Daarnaast vraagt de gouverneur ook expliciet om in deze uitzonderlijke omstandigheden bijzondere aandacht te besteden aan het ontsteken van vuurwerk. In Boechout, zoals in de meeste Algemene Bestuurlijke Politieverordeningen, is het afsteken van vuurwerk reeds gekoppeld aan toestemming van de burgemeester. De gouverneur verzoekt de burgemeesters om geen enkele vorm van privaat vuurwerk toe te laten onder de huidige omstandigheden en om, bij al dan niet geplande officiële vieringen, slechts vuurwerk toe te staan na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten en voor zover er voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden kan u terugvinden via onderstaande site:

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden