Mobiliteit en Verkeer

Verbreding aansluiting Ringfietspad op Kolonel Silvertopstraat

Vandaag takt het Ringfietspad in Antwerpen aan op de Kolonel Silvertopstraat juist voorbij de oversteekplaats aan de Jan De Voslei. Om fietsers op een comfortabele en veilige manier hun route te laten verderzetten, wordt het stukje fietspad tussen het Ringfietspad en de oversteekplaats verbreed tot 3 meter. Zo kan dit in de toekomst als dubbelrichtingsfietspad gebruikt worden en wordt er een ‘missing link’ op het Ringfietspad weggewerkt. 

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp goed voor de verbreding van het fietspad tussen de op- en afrit van de Ring en de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de aansluiting op de Jan De Voslei. Zo moeten fietsers die het Ringfietspad willen blijven volgen richting Scheldekaaien niet meer omrijden via de oversteekplaats ter hoogte van de Singel. 

Het nieuwe fietspad wordt net als het Ringfietspad 3 meter breed en wordt uitgevoerd in de kenmerkende rode asfalt. Tussen de rijbaan en het fietspad schermt een veiligheidsstrook van 1 meter de fietsers af van het naastliggende autoverkeer. Tussen het fietspad en het pleintje voor de Silvertopblokken komt een voetpad te liggen. 

Om het fietspad te kunnen verbreden, worden de trappen en het muurtje rond het pleintje voor de woonblokken naar achter opgeschoven. Ook de bomen op het pleintje worden mee verplaatst of vervangen door een nieuwe boom. 

Volgens de huidige planning kunnen de werken eind 2018 van start gaan om tegen het voorjaar van 2019 afgerond te zijn. 

Van plan naar uitvoering

De stad Antwerpen wil bezoekers, bewoners en pendelaars verleiden om op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. “De stad blijft daarom verder investeren om de belangrijke ‘missing links’ - ontbrekende, onveilige, onleesbare of zwakke schakels - op het fietsroutenetwerk, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de Districtenroute, weg te werken,” aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Zo verhogen het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers op deze routes.” 

Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en BAM.

(bericht en foto : Stad Antwerpen)