Mobiliteit en Verkeer

Verkeer op Plantin en Moretuslei vanaf 25 mei over één rijstrook in elke richting tussen stadspark en Singel

De werken aan de Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen blijven ondanks de coronacrisis volgens schema verlopen. De aannemer werkt nog tot 10 juni aan de zone staduitwaarts tussen de Charlottalei en de Provinciestraat (fase 4). Vanaf volgende week maandag 25 mei start ook een nieuwe fase en wijzigt de situatie voor het verkeer. Tot en met 10 juni wordt het kruispunt met de Mercatorstraat afgesloten en rijdt het verkeer op de Plantin en Moretuslei in beide richtingen over één rijstrook tussen het stadspark en de Singel.


Mercatorstraat afgesloten van 25 mei tot en met 10 juni

Het kruispunt met de Mercatorstraat is de afgelopen periode steeds toegankelijk gebleven. Maar uiteindelijk moet ook het kruispunt zelf aangepakt worden. De vernieuwing ervan start op maandag 25 mei waarbij de Mercatorstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. De rijweg blijf afgesloten tot en met woensdag 10 juni. Fietsers en voetgangers kunnen daarentegen steeds het kruispunt blijven gebruiken.
 
Verkeer op de Belgiëlei of komende van Berchem dat normaal via de Mercatorstraat richting het centraal station rijdt, bereikt via de Van den Nestlei de Simonsstraat en zo het station. Voor bewoners in de Mercatorstraat en de Brialmontlei treft de aannemer de nodige maatregelen zodat de plaatselijke ontsluiting verzekerd is.
 
Aanleg rijstroken stadinwaarts tussen Wilrijkstraat en Provinciestraat

Gelijktijdig met de heraanleg van het kruispunt met de Mercatorstraat, start vanaf 25 mei nog een nieuwe fase: de aanleg van de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat (fase 2). In deze zone is eerder al de riolering vernieuwd en de parkeerstroken, fiets- en voetpaden aangelegd. De aanleg van deze rijstroken duurt tot en met vrijdag 19 juni.
Door deze werken verandert ook de situatie op de weg. Tot en met woensdag 10 juni rijdt het verkeer op de Plantin en Moretuslei tussen de Charlottalei en de Wilrijkstraat over één rijstrook in elke richting. De zijstraten worden afgesloten ter hoogte van de werfzone, maar de kruispunten met de Kroonstraat en de Montensstraat blijven wel maximaal bereikbaar.

Vanaf donderdag 11 juni werkt de aannemer enkel nog op de rijstroken stadinwaarts tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. De kruispunten met de Kroonstaat en de Montensstraat, die steeds open bleven, worden dan vernieuwd. Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni worden deze kruispunten afgesloten. Gedurende die week zijn dus alle zijstraten afgesloten ter hoogte van de werfzone.

 
Meer informatie
Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.