Mobiliteit en Verkeer

Verkeer Plantin en Moretuslei stadinwaarts binnenkort opnieuw op één rijstrook

Vanaf maandag 19 augustus wordt er opnieuw gewerkt op de Plantin en Moretuslei. Niet alleen de nutswerken gaan dan verder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dan ook met de rioleringswerken. Het verkeer op de Plantin en Moretuslei moet door de rioleringswerken tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat over één rijstrook rijden richting de stad. Ook in de andere richting zal er hinder zijn door de nutswerken, die tussen de Charlottalei en de Provinciestraat een rijstrook innemen.

Op 19 augustus starten de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei. "Net zoals bij de nutswerken starten we ook met de rioleringswerken aan de noordzijde van de weg, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. We leggen over de volledige lengte van de Plantin en Moretuslei een nieuwe riolering aan. Vervolgens wordt de volledige weg vernieuwd van gevel tot gevel: voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en de rijweg." aldus het persbericht van Wegen en Verkeer.
 
Om veilig te werken zal stadinwaarts het fiets- en voetpad, de parkeerstrook en een deel van de rechterrijstrook werfzone worden. Het verkeer stadinwaarts moet daardoor vanaf maandag over één rijstrook rijden. Fietser volgen een omleiding via de achterliggende straten, dezelfde omleiding die ook al tijdens de nutswerken geldde. Voetgangers kunnen steeds langs de werken passeren.

Tegelijkertijd gaan maandag de nutswerken verder. De nutsmaatschappijen zijn al enkele maanden bezig met het vernieuwen van hun kabels en leidingen voor gas, electricteit, water en telecom. In de eerste helft van het jaar zijn in de volledige zone tussen de Wilrijkstraat en de Van Immerseelstraat de nutsleidingen vernieuwd. Volgende week starten ze eerst aan de zuidkant van de Plantin en Moretuslei tussen de Van Den Nestlei en de Charlottalei en vervolgens terug aan de noordkant tussen de Van Immerseelstraat en de Quinten Matsijslei (midden september tot eind oktober).
 
Op de Plantin en Moretuslei zal er van 19 tot 30 augustus staduitwaarts slechts één rijstrook beschikbaar zijn tussen het stadspark en de Provinciestraat. We voorzien langs de werfzone, op de afgesloten rijstrook, een afgeschermde corridor voor de fietsers, zodat zij geen omleiding moeten volgen.