Mobiliteit en Verkeer

Vernieuwde Singel-Noord in Antwerpen genomineerd voor prestigieuze ontwerpprijs

De recent voltooide heraanleg van Singel-Noord in Antwerpen is genomineerd voor de ‘Prijs Publieke Ruimte’. Het noordelijke deel van de Antwerpse Singel (R10) werd omgevormd tot een groene, veilige en fietsvriendelijke toegangspoort tot de stad. De heraanleg omvatte vier deelprojecten en is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Antwerpen, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) en De Lijn. Voor de publieksprijs kan iedereen stemmen op de website www.congrespubliekeruimte.info.

“Na de heraanleg van het zuidelijke deel van de Antwerpse Singel (R10) heeft ook het noordelijke deel de voorbije jaren een ware metamorfose ondergaan”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Met de realisatie van vier grote deelprojecten – Turnhoutsepoort, Noordersingel, Slachthuislaan en IJzerlaan – hebben we de omgeving getransformeerd tot een kwalitatieve, groene leefbare ruimte die gevarieerd is maar toch een samenhangend geheel vormt. Het comfortabele Singelfietspad, de fietspassage onder de E313, het ondergronds gaan van de tram en het vereenvoudigen van de vele kruispunten zorgen samen voor een vlotte doorstroming voor zowel voetganger, fietser, tram als automobilist.” 

De vier projecten in een notendop

In de omgeving van de Turnhoutsepoort kwamen er een gescheiden auto- en fietspoort, rijdt tram 10 voortaan ondergronds en kregen fietsers comfortabele, vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de Noordersingel met een fietspassage onder de E313. Voor het hele gebied werd een landschapsontwerp opgemaakt dat zorgt voor zowel toegankelijke en aantrekkelijke groene ruimten als een ecologische opwaardering, en dit over de verschillende eigendommen heen. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Met de heraanleg van de Singel willen we zoveel mogelijk mensen verleiden om de auto in te ruilen voor een van de alternatieven. Dus geven we letterlijk meer ruimte aan de fiets en maken we fietsen vlotter en veiliger. Als je met de fiets snel en comfortabel kan reizen, door een aangename en groene omgeving, dan is de keuze snel gemaakt.” 

Op de Noordersingel en de Slachthuislaan is het bestaande profiel van de zuidelijke singel verder doorgetrokken met langs beide zijden het comfortabele Singelfietspad, twee rijstroken in elke richting, een doorlopende groene middenberm en groenstroken met bomen aan de zijkanten. Ook hier zijn alle kruispunten op de route overzichtelijker en veiliger gemaakt voor alle gebruikers. 

Met de afbraak van de oude IJzerlaanbrug, de bouw van de nieuwe compacte fietsbrug over het Albertkanaal en de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal, is de IJzerlaan een aangename verblijfsplek aan het water geworden. Aan de ene kant van het nieuwe kanaal is het profiel van de zuidelijke singel doorgetrokken. Hierdoor is de laatste bottleneck op zowel de Singel als het Singelfietspad helemaal weggewerkt. Aan de andere kant zorgt een woonerf tussen het kanaal en de huizen, samen met de pontons op het kanaal, voor een nieuw buurtgevoel. Ook de ruimte die aan beide kanten van het Albertkanaal is vrijgekomen door het afbreken van de aanloophellingen van de vroegere IJzerlaanbrug, krijgt een groene invulling. 

“In het zuiden van het projectgebied hebben we de Turnhoutsepoort in ere hersteld. Het verkeerskluwen van weleer is nu een mooie toegangspoort naar Antwerpen. In het noorden is een drukke verkeersbrug vervangen door een knappe fietsbrug. Beton en asfalt hebben plaats gemaakt voor water, groen en fietsinfrastructuur”, zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van BAM nv. “Tot slot werden de twee projectzones over 3 km met elkaar verbonden. Een eindresultaat waar we bijzonder trots op zijn, en dit allemaal dankzij de intense samenwerking tussen alle betrokken partijen.“ 

Prijs Publieke Ruimte

Deze prijs wordt sinds 2008 uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, het aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. De belangrijkste voorwaarde voor het indienen van een project is dat het gelegen is in België en dat het project gerealiseerd is na 1 januari 2013. Een onafhankelijke vakjury nomineert uit de tientallen inzendingen vijf projecten voor de prijs en kiest hieruit op 12 maart 2019 een winnaar. 

Daarnaast wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Hiervoor kunnen alle gebruikers van de publieke ruimte nog tot 11 maart hun stem uitbrengen op de website www.congrespubliekeruimte.info.

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)