Mobiliteit en Verkeer

Vervoerregio Antwerpen haalt een modal split van 50% voor woon-werkverkeer

De helft van de werknemers van de Vervoerregio Antwerpen* gebruikten begin 2020 duurzame vervoersmiddelen voor hun woon-werkverplaatsingen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat dit jaar werd uitgevoerd. Deze modal split is mede bereikt dankzij de positieve cijfers in de stad Antwerpen, waar bewoners, werknemers en bezoekers zich steeds slimmer verplaatsen. Er ligt binnen de Vervoerregio wel nog een groot potentieel om de modal shift voorbij de 50% verder te zetten met de focus op fiets, openbaar vervoer en telewerken.

De stad Antwerpen houdt verschillende onderzoeken om het verplaatsingsgedrag van haar bewoners, werknemers en bezoekers te meten. Uit de bewonersenquête blijkt dat het gebruik van auto voor woon-werkverplaatsingen met 7% is gedaald tussen 2017 en 2019 (van 48% naar 41%). Het fietsgebruik is dan weer gestegen met 6% (van 29% naar 35%). Het gebruik van openbaar vervoer kende een lichte daling van 16% naar 15%, wat waarschijnlijk te verklaren is door de opkomst van de elektrische fiets waarmee grotere afstanden overbrugd kunnen worden. In het verplaatsingsgedrag van de bewoners voor vrije tijd is een gelijkaardige trend te zien, met toch ook wel een stijging in verplaatsingen te voet (van 6% naar 8%). Voor woon-schoolverkeer bij bewoners blijven de cijfers redelijk stabiel tussen 2017 en 2019, in het voordeel van duurzame oplossingen: met 35-36% fietsgebruik, een stijging van het gebruik van openbaar vervoer (van 47% naar 49%), en 8% autogebruik.

Modal split bezoekers stad Antwerpen

Wat het verplaatsingsgedrag van bezoekers betreft, toont de bevraging een daling in autogebruik van 51% in 2017 naar 48% in 2019. Openbaar vervoer blijft een groot aandeel hebben met 44% in 2017 en 45% in 2019. Fietsgebruik stijgt van 3% naar
4%. Vermoedelijk gaat het hier om deel- en huurfietsen, daar liggen dus nog kansen om dit verder aan te moedigen.

Modal split werknemers: 50% duurzame verplaatsingen in Vervoerregio Antwerpen

Begin dit jaar werd een nieuwe werknemersbevraging gehouden bij inwoners van Vlaanderen die minstens 1 tot enkele dagen per maand werken in de stad Antwerpen of de Vervoerregio Antwerpen. Het onderzoek werd zo opgesteld dat dit twee aparte luiken waren, waardoor een vergelijkende studie mogelijk was. Hieruit zijn een aantal interessante cijfers gekomen.

De modal split van woon-werkverkeer voor de hele Antwerpse Vervoerregio (inclusief stad Antwerpen) staat afgerond nu op 50% autogebruikers, 30% fietsers, 12% gebruikers openbaar vervoer, 2% voetgangers en 5% overige. Zo blijkt uit de werknemersbevraging van stad Antwerpen en Vervoerregio Antwerpen. Daarmee is de doelstelling van het Toekomstverbond in 2020 al gehaald met betrekking tot het woon-werkverkeer. Voor de modal split specifiek voor werknemers in de stad Antwerpen is het autogebruik goed voor 43%, het fietsgebruik voor 32% en het gebruik van het openbaar vervoer voor 17%. De stad scoort met andere woorden iets beter op het gebruik van duurzame mobiliteit. Doel is nu om deze trend verder door te trekken naar de hele vervoerregio.

Er ligt voorts nog een groot potentieel om de modal shift voorbij de 50-50 te laten gaan. Zeker als er gefocust wordt op openbaar vervoer en fiets voor de woon-werkverplaatsingen. Van de niet-Antwerpenaars die in de stad een traject van minder dan 7,5 km afleggen naar hun werk, gaat 43% met de auto. Van de Antwerpse werknemers gebruikt 20% de auto voor afstanden van minder dan 7,5 km in de stad. Tegelijk verkiezen in 2020 meer mensen de fiets: niet alleen voor afstanden van minder dan 5 km voor hun woon-werkverkeer, maar ook op langere trajecten. Deze stijging is rechtstreeks te linken aan de opkomst van de elektrische fiets en de speed pedelec als alternatief voor de auto op de iets langere afstanden, de uitbouw van snelle fietsinfrastructuur en het wegwerken van missing links, die op een aantal assen duidelijk resulteren in toegenomen fietsverkeer.

Ook op vlak van openbaar vervoer is er nog potentieel. Meer dan 10% van de regelmatige autogebruikers in de stad Antwerpen heeft namelijk voor woon-werkverkeer een makkelijke verbinding met het openbaar vervoer. In de Vervoerregio loopt dat zelfs op tot boven de 13%. Werknemers in de stad hebben zo goed als 3 keer meer een abonnement op openbaar vervoer dan in de Vervoerregio.

* De Antwerpse Vervoerregio telt 32 gemeenten met meer dan 1 miljoen inwoners. Ze ligt tussen de gemeenten Essen, Beveren, Malle, Lier en Boom met Antwerpen als middelpunt van alle verplaatsingen.

Bericht : Stad Antwerpen