Nieuws

Video : "Besparingen zijn gelukt zonder extra inspanningen te vragen"

embed
De Antwerpse Provincieraad debatteert dezer dagen over de begroting voor volgend jaar, zoals die gisteren is voorgesteld door de deputatie.Hoewel het provinciale niveau in volle overgang of afbouw is, zoals in het Vlaamse Regeerakkoord werd beslist, wordt er toch nog flink geïnvesteerd. In een nieuw Provinciehuis, in Fiets-o-Strades, in scholen en musea. Er wordt dus naarstig voort gewerkt aan de toekomst van de Provincie.