Onderwijs

VIDEO CLB "Jongeren kunnen best alternatieven zoeken voor hun protest"

embed
Voor een derde keer op rij, zitten duizenden scholieren niet in de klas. Maar na vijf halve dagen onwettige afwezigheid ontstaat volgens de Vlaamse overheid "problematisch spijbelgedrag". De school moet de leerling dan doorverwijzen naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, het CLB. Een doorverwijzing kan onder andere leiden tot het verlies van de schooltoelage.