Nieuws

VIDEO Kris Peeters wil antisemitisme aanpakken

embed
Kris Peeters wil de waakzaamheidscel tegen antisemitisme heropstarten. Uit een Europees rapport moet blijken dat het antisemitisme in ons land groeit. Het Centrum voor Racismebestrijding Unia pleitte daarom voor de reactivering van de waakzaamheidscel. En daar maakt Peeters nu werk van. De cel moet onder andere zorgen voor een betere uitwisseling van informatie over haat of geweld tegen joden.