Mobiliteit en Verkeer

VIDEO Oosterweel : "Onherstelbare natuurschade in Oostrand"

embed
In de Antwerpse oostrand heerst er onrust over het Oosterweelakkoord dat vorige week gesloten werd. Daarin staat dat er een nieuwe verbindingsweg moet komen ten oosten van de stad, de A102. In Schoten vrezen ze dat die werken onherstelbare schade zullen teweeg brengen, aan de natuurgebieden waar de tunnel gegraven moet worden.