Media en Cultuur

Video : "Pokémon als voorbeeld voor kunstsector"

embed
De Vlaamse cultuursector komt vandaag bijeen in de Singel in Antwerpen. Om er na te denken over de toekomst van onze cultuur en het beleid richting 2020.