Nieuws

VIDEO Protest tegen nieuwe ISVAG-afvaloven neemt toe

embed
Het protest tegen de nieuwe afvalverbrandigsoven langs de Boomsesteenweg wordt alsmaar groter. De Aartselaarse milieuraad en Natuurpunt roepen iedereen op een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. En die oproep heeft blijkbaar succes. Want op drie dagen tijd hebben al 231 mensen uit Wilrijk en Aartselaar hun ongenoegen geuit.