Nieuws

VIDEO "Wij schaffen de subsidies aan politieke partijen af"

embed

Vandaag is de Antwerpse provincieraad aangesteld. N-VA vormt de komende zes jaar een nieuw bestuur, samen met CD&V. Beide partijen hebben 20 van de 36 zetels in de afgeslankte provincieraad.


De vernieuwde provincie is vanaf nu enkel nog bevoegd voor grondgebonden materies. N-VA en CD&V willen vooral een zuinig bestuur. Er zullen de komende jaren nieuwe fietsostrades worden aangelegd, het waterbeleid wordt verbeterd en er wordt ook goed gekeken waar er allemaal nood is aan open ruimte. Antwerpen mag niet helemaal volgebouwd worden. Subsidies aan de politieke partijen zijn niet meer aan de orde.  


Nieuws
  • «
  • Meer nieuws