Politiek

Vier gedeputeerden van volgend provinciebestuur in Antwerpen zijn bekend

N-VA en CD&V hebben op provinciaal niveau een akkoord gevonden over de samenstelling van de deputatie voor het volgende provinciebestuur. Luk Lemmens van N-VA blijft eerste gedeputeerde. Ook partijgenoot Jan De Haes en CD&V'er Ludwig Caluwé blijven zetelen in het bestuur. Nieuwkomer is CD&V'er Kathleen Helsen. Nu de gedeputeerden bekend zijn, kunnen de gesprekken over het bestuursakkoord en de precieze invulling van de bevoegdheden voortgezet worden.

N-VA en CD&V behaalden bij de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober respectievelijk 32,8 en 15,4 procent van de stemmen in de provincie Antwerpen en hebben samen een meerderheid van 20 op 36 zetels. Het huidige provinciebestuur bestaat naast N-VA en CD&V ook nog uit sp.a, maar die partij verloor bijna 5 procent en telt nog maar twee zetels. Bovendien wordt het provinciebestuur sowieso afgeslankt van zes naar vier gedeputeerden. N-VA gaf na de verkiezingen al aan dat een coalitie met enkel CD&V een logische zet zou zijn.

(Bron : Belga)