Nieuws

Vier zaken moeten tijdelijk de deuren sluiten omwille van inbreuken en overlast

Het college bevestigde de besluiten van de burgemeester om verschillende zaken in het district Antwerpen te sluiten. Het gaat om twee horecazaken en een vzw die de deuren moeten sluiten wegens diverse inbreuken. Het college legde ook een sanctie op aan een belwinkel die niet in orde was met de wetgeving. Ook deze moet de deuren sluiten.

Een horecazaak in de Handelstraat blijft gedurende een maand gesloten. Er waren niet alleen meldingen van geluidsoverlast, maar ook over hevige discussies die eindigen in vechtpartijen met het toebrengen van slagen en verwondingen, openbare dronkenschap en het beschadigen van onroerende goederen.

Sluiting belwinkel Offerandestraat wegens diverse inbreuken

Een belwinkel in de Offerandestraat moet de deuren sluiten tot de zaak in orde is volgens de wetgeving en diverse reglementeringen waaraan de inrichting onderworpen is. Sinds de toekenning van de uitbatingsvergunning van de winkel werden er al verschillende inbreuken vastgesteld. 

Sluiting vzw De Bosschaertstraat wegens drugoverlast

In de De Bosschaertstraat moet een vzw gedurende zes weken de deuren sluiten wegens illegale feiten. Vanuit de buurt rondom de zaak kwamen al enige tijd klachten van openbare ordeverstoring. Het ging om het verkopen en gebruiken van drugs en hangjongeren die overlast veroorzaakten. Deze jongeren komen ’s avonds vaak samen in en rond de vzw. Buurtbewoners geven aan ’s nachts last te hebben van voertuigen die aan de vzw stoppen om verdovende middelen te kopen of te verbruiken. 

Ook in de nabijgelegen Abdijstraat is er sprake van overlast, onder andere door drugs. Politiezone Antwerpen levert dan ook extra inspanningen om de problematiek onder controle te krijgen. Zo werden er al plaatsverboden opgelegd aan verschillende hangjongeren die ook geverbaliseerd werden voor gerechtelijke feiten zoals drugbezit en vandalisme. Verder worden er ook systematische identiteitscontroles uitgevoerd in de buurt.

Sluiting horecazaak Oudemansstraat wegens ordeverstoringen en overlast

Ook een horecazaak in de Oudemansstraat moet gedurende zes weken de deuren sluiten. Bij deze zaak gaat het om druggerelateerde feiten en aanhoudende overlast. 

De zaak in de Oudemansstraat is bij de politie gekend als een storende inrichting; zij ontvangen vaak meldingen van lastige klanten, diefstallen, vechtpartijen, overtredingen op het rookverbod en druggebruik in en rond het café. Het café werd in 2017 al eens twee weken gesloten voor onder andere drughandel en diefstallen met geweld. Sinds de zaak terug open ging, moest de politie al 46 keer ter plaatse komen voor verstoringen van de openbare orde en overlast.

(bericht : Stad Antwerpen)