Nieuws

Vijver stadspark staat bijna droog

Het gaat helemaal niet goed met de vijver in het Antwerpse stadspark.

Die staat op sommige plaatsen zelfs bijna helemaal droog. Dat komt door de vele werkzaamheden die er in de omgeving bezig zijn. Door de graafwerken blijft het grondwater in de hele omgeving dalen. De stad probeerde het tij nog wel te keren door leidingwater in de vijver te pompen, maar dat zet dus weinig of geen zoden aan de dijk. En zo dreigt het peil nog te blijven zakken tot de werken aan de Noorderlijn afgelopen zijn.