Gezondheid

Vlaamse jongeren houden van groenten en fruit, maar ook van alcohol

Vlaamse jongeren eten meer groenten en fruit en kampen minder met overgewicht en obesitas. Ze zijn daarentegen minder tevreden over hun gezondheid, gaan minder graag naar school en drinken meer alcohol dan hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).

De studie verzamelt data in 45 landen in Europa en Noord-Amerika. Daaruit blijkt dat Vlaamse jongeren op een aantal vlakken beter scoren dan het internationale gemiddelde. Ze hebben onmiskenbaar betere eetgewoonten. Zo spant Vlaanderen samen met Wallonië de kroon voor wat betreft de dagelijkse consumptie van groenten en fruit. Ook ligt het aandeel jongeren dat dagelijks ontbijt, hoger in Vlaanderen dan in vele andere landen. Er is echter wel een werkpunt. Hoewel de dagelijkse consumptie van frisdranken bij Vlaamse jongeren sterk afgenomen is sinds 2014, ligt het aandeel nog steeds boven het internationale gemiddelde.

Vlaamse jongeren vertonen minder pestgedrag en roken minder in vergelijking met hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Roken is zowel in Europa als in Noord-Amerika wel op zijn retour bij jongeren, blijkt uit de resultaten. Het rapport onthult ook grote socio-economische verschillen. Zo rapporteren jongeren uit minder welvarende gezinnen niet alleen een slechtere gezondheid en meer risicogedragingen (zoals alcoholconsumptie, een gebrek aan fysieke activiteit en ongezonde voedingsgewoonten), maar beschikken ze ook over minder sociale middelen, zoals steun van familie en vrienden. Er zijn ook erg grote verschillen tussen landen, wat aantoont dat het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen, heersende culturele waarden, het socialezekerheidssysteem en de mate waarin de omgeving uitnodigt tot gezonde keuzes, een belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid van jongeren.

(archieffoto Pixabay)