Nieuws

Is er toch nog een toekomst voor Doel?

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid wil laten onderzoeken welk toekomstperspectief er mogelijk is voor het dorpje Doel, nu het niet moet verdwijnen voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen.

De overheidsdienst gaat daarom op zoek naar teams of consortia die samen met overheden, actiegroepen en belangenorganisaties een voorkeursscenario kunnen uitwerken. Het Team Vlaams Bouwmeester lanceerde vanochtend een oproep aan geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor het traject, dat achtereenvolgens zal bestaan uit een onderzoek van de verschillende mogelijke scenario's voor Doel, een voorstel tot voorkeursscenario, politieke goedkeuring en een voorstel van toekomstperspectief met een visie en actieprogramma. De kandidaturen moeten voor 13 september om 18 uur binnen zijn.