Mobiliteit en Verkeer

Vlaamse overheid werkt ontbrekende schakel weg in fietssnelweg Antwerpen-Ranst

In de tweede helft van 2021 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een nieuw fietspad naast de E313, ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne. Bijzonder is dat het fietspad gedeeltelijk op de bestaande snelwegbrug over de Ruggeveldlaan wordt aangelegd. Dankzij de nieuwe ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten. Met deze investering in kwalitatieve fietsinfrastructuur wordt een belangrijke ontbrekende schakel in de fietssnelweg Antwerpen-Ranst (F107) weggewerkt. 

Tussen Antwerpen en Wommelgem loopt, grotendeels parallel met de E313, de fietssnelweg F107. In de toekomst zal deze fietssnelweg doorgetrokken worden tot in Ranst. Ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne is er momenteel nog geen directe fietsverbinding tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Fietsers moeten er via de Ruggeveldlaan opnieuw aansluiten op het traject van de fietssnelweg. Deze ontbrekende schakel wordt volgend jaar weggewerkt met de aanleg van een fietspad tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Het fietspad komt naast de E313 te liggen en zal de Ruggeveldlaan kruisen via de bestaande snelwegbrug. Op de brug is langs de zijkant nog voldoende ruimte om een fietspad aan te leggen, veilig afgescheiden van de snelweg. Dankzij het nieuwe fietspad en de ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We streven naar het creëren van een fietsreflex bij elke Vlaming, tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Een aantrekkelijk, kwalitatief en veilig fietsnetwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij de aanleg van de fietsbrug over de Ruggeveldlaan kunnen fietsers binnenkort vlot en in een rechte beweging oversteken, zonder gehinderd te worden door verkeerslichten. Deze fietsbrug is een belangrijke aanvulling aan de reeds bestaande fietssnelweg F107, voor dit project heeft de Vlaamse overheid een budget van ongeveer 1,3 miljoen euro uitgetrokken.”

Verloop van de werken

Vooraleer de werken kunnen starten, moeten er enkele voorbereidende werken gebeuren zoals het bouwrijp maken van het terrein en het rooien van bomen in een strook langs de E313. Na realisatie van het hele project zullen er overigens terug nieuwe bomen worden aangeplant.

Naar verwachting kunnen de voorbereidende werken in de tweede helft van 2021 beginnen. Vervolgens start de aannemer met de aanleg van een talud langs de westzijde van het nieuwe fietspad en een keermuur langs de oostzijde. Ook worden er toegangshellingen aangelegd naar de brug van de E313 waarop later het fietspad komt. De hellingen worden voorzien van een ruime en geleidelijke aanloop zodat fietsers vlot over de brug geraken. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt en wordt 3 meter breed. In totaal zullen de werken ongeveer zeven maanden in beslag nemen.

Beperkte verkeershinder

De verkeershinder blijft tijdens de werken over het algemeen beperkt. Wanneer er gewerkt wordt langs de kant van de Peter Benoitlaan, zal deze straat afgesloten zijn voor het verkeer. Fietsers op de fietssnelweg tussen Antwerpen en Wommelgem zullen via een omleiding langs de Boterlaarbaan (N116) en de Ruggeveldlaan hun traject kunnen voortzetten. Op de Ruggeveldlaan zelf zal er geen hinder zijn voor het verkeer.