Gezondheid

Vlaanderen moet strategische stock mondmaskers aanleggen

Elk woonzorgcentrum moet een rollende stock aan beschermingsmateriaal voor minstens drie maanden aanleggen. Vlaanderen moet een bijkomende noodstock van drie maanden voorzien. Dat staat in de eerste aanbevelingen van de coronacommissie in het Vlaams Parlement. De resolutie wordt naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de dag door alle partijen goedgekeurd.

Het dragen van beschermingsmateriaal bij risicopatiënten in de ouderenzorg moet worden verplicht, stellen de Vlaamse partijen in de resolutie. Daarom moeten de voorzieningen verplicht een eigen stock aanleggen, met de Vlaamse voorraad als backup. Er moet ook lokale productiecapaciteit worden voorzien, of de mogelijkheid om die snel op te bouwen. Tegen 21 augustus moet elke voorziening een draaiboek klaar hebben om voorbereid te zijn op de tweede golf.

Veel druk op het personeel

De partijen beseffen dat ze veel druk leggen op het personeel, dus moet er snel een sociaal akkoord komen, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De eerste verbeteringen moeten al in 2021 van kracht worden. In samenwerking met het federale niveau moet er worden gezorgd voor meer flexibiliteit van personeel, zoals de inzet van ziekenhuismedewerkers in de woonzorgcentra en het inschakelen van tijdelijk werklozen. De tekst vraagt ook om meer aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de bewoners. Er moet in alle omstandigheden een minimale bezoekregeling komen, met altijd minimum één vaste bezoeker per bewoner. Bij het levenseinde moet worden vermeden dat er een beperking is in het contact met naasten. Door te werken met kleurcodes moeten er een middenweg komen tussen de volledige isolatie van een voorziening en volledig open deuren.

Teststrategie

Wat de teststrategie betreft, moet onder meer worden gezorgd dat het personeel regelmatig wordt getest. In het bijzonder als ze terugkomen van een reis. De communicatie bij een tweede crisis moet duidelijker. Er moet van bij het begin een cel crisiscommunicatie worden geactiveerd en de communicatie moet duidelijker en bondiger. 'Maak hoofdlijnen, duid wijzigingen aan en voorzie meer info voor wie deze nodig heeft.' Vlaanderen heeft vorige maand vijftien mobiele teams in het leven geroepen, die plaatselijk moeten instaan voor onder meer opleiding, testing en communicatie. De Vlaamse partijen vragen nu om hun taak uit te breiden tot de verzorging van patiënten en het waken over het mentale welzijn van bewoners en zorgverleners. Tot slot vragen de partijen ook meer openheid: 'De verslagen van de overlegorganen voor crisisbeheer moeten publiek toegankelijk zijn, ook deze van het overlegcomité.'