Nieuws

Vlaanderen verbaasd over Europees advies over natuurontwikkeling in haven

Volgens een advies van de Europese Commissie is de aanpak van proactieve natuurontwikkeling in het havengebied Antwerpen niet conform de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

De Commissie meent dat "de aanleg van de nieuwe natuurgebieden zoals beschreven in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever', niet gebeurt om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding voor natuur te voorkomen of te verminderen, maar wel om deze te compenseren". Vlaanderen is verbaasd over dit advies. Temeer omdat Europa nog recent met veel lof sprak over deze aanpak.

Het is nu aan het Europees Hof van Justitie om zich over de zaak uit te spreken. Dat gebeurt ten vroegste over enkele maanden. Daarna zal de Raad van State het arrest van het Hof van Justitie onderzoeken en oordelen over het GRUP.

(foto : Natuurpunt)