Onderwijs

Volgend academiejaar opnieuw alles normaal

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten hebben afspraken gemaakt omtrent een plan van aanpak dat op korte en iets langere termijn perspectief biedt aan het hoger onderwijs. Op korte termijn zijn onder meer on campus proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen mogelijk. Wanneer de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal het volgende academiejaar kunnen opstarten in code groen, waarbij geen bijzondere coronamaatregelen meer van toepassing zijn.

Op dit moment zijn de meeste studenten en personeelsleden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten nog niet gevaccineerd. Het hoger onderwijs blijft daarom waakzaam en voorzichtig. De huidige examens en de examens in 2de zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni vorig jaar en januari dit jaar. 

Activiteiten zoals proclamaties, infodagen en publieke doctoraatsverdedigingen kunnen dit jaar on campus doorgaan, op voorwaarde dat de bijbehorende veiligheidsprotocollen die gelden binnen het hoger onderwijs, de evenementensector of de cultuursector nageleefd worden.

De Vlaamse Overheid bezorgde de universiteiten en hogescholen zelftesten die toelaten personeelsleden die op campus werken en nauw contact hebben met studenten of met elkaar, tweemaal per week preventief te testen.

Wanneer de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal het volgende academiejaar (2021-2022) kunnen opstarten in code groen, waarbij geen bijzondere coronamaatregelen van toepassing zijn. Indien de vaccinatiecampagne vlot blijft lopen, zullen zo goed als alle personeelsleden en studenten voor de start van het academiejaar de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren. Het voornemen om het volgende academiejaar op te starten in code groen zal voor aanvang van het academiejaar opnieuw geëvalueerd worden.