Gezondheid

Vooral jongeren geven nog een hand of een zoen

De Universiteit Antwerpen heeft vanochtend voor de zesde week op rij een bevraging gelanceerd in het kader van een studie die onder meer nagaat in welke mate de bevolking de coronamaatregelen opvolgt.

Uit de analyse van de resultaten van vorige week blijkt alvast dat behoorlijk wat jongeren,  13 procent van de 13- tot 25-jarigen, toen nog niet gestopt waren met handen en zoenen te geven. Elke week nemen honderdduizenden mensen deel aan de 'Grote Coronastudie' van de UAntwerpen. De onderzoekers delen de resultaten ervan met de overheid en proberen de evolutie van de coronacrisis ermee in kaart te brengen. Ze denken er sneller voorspellingen mee te kunnen doen dan wanneer we moeten wachten op de impact van beleidsmaatregelen op de ziekenhuiscijfers.'Uniek aan onze studie zijn de herhaling en de brede waaier aan onderwerpen', zegt prof. Philippe Beutels. 'Zo brengen we evoluties in kaart en leggen we verbanden. Dat is heel belangrijk om het beleid op af te stemmen.'

Uit de resultaten van vorige week blijkt dat vooral een kleine groep jongeren nog steeds handen en zoenen geeft. Een luik rond thuisonderwijs bracht dan weer aan het licht dat voor heel wat mensen de combinatie met het eigen telewerk niet vanzelfsprekend is. 'Vooral ouders van kinderen in de lagere school geven aan dat thuis werken een obstakel vormt bij het ondersteunen van het schoolwerk van hun kinderen', zegt onderzoeker Koen Pepermans. 'Een veel kleinere groep geeft aan dat het niet altijd duidelijk is wat er van de ouder verwacht wordt.'De bevraging kan dinsdag weer van 10 tot 22 uur worden ingevuld op www.corona-studie.be. Je vindt er ook resultaten en grafieken van de vorige edities.

(foto Pixabay)