Gezondheid

Vooral studenten en horecamensen hebben het mentaal lastig

Met de coronacijfers gaat het de goede richting uit. Hopelijk evolueert ook het mentaal welzijn snel in die richting, want uit de Grote Coronastudie blijkt dat veel deelnemers het momenteel erg lastig hebben. Dat geldt bij uitstek voor studenten en mensen die in de horeca werken.

Vandaag is de Grote Coronastudie aan haar 24ste editie toe. Die tweewekelijkse grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen. Ook UHasselt, KU Leuven en ULB werken mee aan het project. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje.

De Grote Coronastudie brengt evoluties in kaart en maakt het de wetenschappers mogelijk om verbanden te leggen. De gedetailleerde resultaten worden gedeeld met de beleidsmakers. “Ook wanneer je nog niet eerder deelnam, kan je instappen”, aldus prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Hoe graag we het ook anders zouden willen zien, we zijn nog niet verlost van dit virus. Al zorgen de positieve berichten over de vaccins wel voor licht in de duisternis.”

Velen hebben het mentaal moeilijk

Een belangrijk aandachtspunt in deze tweede coronagolf is het mentale welzijn van de Belg. De regels van het Overlegcomité hebben tot doel het aantal sociale contacten drastisch te verminderen. Die aanpak werpt vruchten af, want sinds enkele dagen gaat het de goede richting uit wat het aantal coronabesmettingen betreft. Maar uit de data van de Grote Coronastudie blijkt dat het met de curve van het mentale welzijn de andere richting uitgaat

"De meeste mensen zitten op mentaal vlak momenteel zowat op het ergste niveau van de eerste golf”, legt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Kijken we naar de leeftijdscategorieën, dan stellen we vast dat vooral de jongeren (16-25 jaar) het erg lastig blijven hebben. We hopen met de enquête van 17 november te kunnen inschatten op welke manier dit verder beïnvloed wordt, nu het afstandsonderwijs aan de universiteiten en hogescholen op kruissnelheid komt en de scholen opnieuw van start zijn gegaan na de verlengde herfstvakantie.”

Wanneer de respondenten van de Grote Coronastudie worden onderverdeeld per sector, steken er twee categorieën in negatieve zin bovenuit: de studenten en de mensen die in de horeca werken. Beutels: “Beide groepen zitten momenteel mentaal ‘dieper’ dan op het moeilijkste punt in het voorjaar. Toch wel een belangrijke boodschap, wat het inzetten van psychologische hulp betreft. Gepensioneerden zitten nog het best in hun vel: zij voelen zich mentaal niet slechter dan tijdens de eerste golf. Van de cultuursector vermoeden we ook dat de werknemers het mentaal moeilijk hebben, maar van hen hebben we momenteel te weinig deelnemers om ze apart te analyseren.”

Feestdagen komen eraan

De Grote Coronastudie kan op dinsdag 17 november opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat zoals gewoonlijk tussen 10 en 22 uur. Naast de traditionele vragen kaarten de wetenschappers deze keer onder meer het thema ‘eindejaarsfeesten’ aan. Kerstmis en Nieuwjaar zullen niet verlopen zoals gewoonlijk. Weet u al hoe u zal vieren? Zal u zich eraan houden als de overheid bijvoorbeeld zou beslissen dat feesten alleen mag binnen het eigen gezin, aangevuld met één knuffelcontact?

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be

(bericht UAntwerpen - Archieffoto ATV)