Mobiliteit en Verkeer

Voorlopig rijbewijs 10 jaar vervallen

Het wijkteam van Merksem en Luchtbal van de regio Noord heeft gisteren een controleactie gedaan in de omgeving. De mobiele eenheid en het verkeersondersteuningsteam van Noord leverden bijstand. De actie gebeurde samen met de Vlaamse Belastingdienst. 

De verschillende teams haalden 42 voertuigen uit het verkeer en 48 personen zijn gecontroleerd. Zo kon alles samen voor meer dan 22 500 euro aan achterstallige belastingen (inschrijving en jaarlijkse verkeersbelasting) geïnd worden. Dankzij de mobiele ANPR-camera zijn ook vier bestuurders geverbaliseerd omdat de technische keuring van de wagen vervallen was. De politie stelde ook 10 parkeerovertredingen vast in de wijk. Zeven bestuurders negeerden het verkeersbord dat weergeeft dat afdraaien in een bepaalde richting verboden is (C31). Vier bestuurders kregen een verwittiging voor defecte verlichting. Een bestuurder beschikte over een voorlopig rijbewijs, maar dat was al sinds 11 oktober 2010 vervallen. Hij kon zijn weg niet verder zetten. Een vriend kwam zijn auto ophalen.