Politiek

Voorstel over afname Belgische nationaliteit weggestemd

Er komt geen uitbreiding van de mogelijkheid om iemand de Belgische nationaliteit af te nemen bij een veroordeling wegens terrorisme. Het voorstel van Kamerlid Koen Metsu (N-VA) dat de huidige wet in die zin moest uitbreiden, werd vandaag weggestemd in de Kamercommissie Justitie. Metsu kreeg enkel de steun van Vlaams Belang.

Vandaag kan iemand met de dubbele nationaliteit die wordt veroordeeld voor terrorisme, zijn of haar Belgische nationaliteit kwijtspelen. Voorwaarde is wel dat de rechter de vervallenverklaring moet uitspreken op vordering van het openbaar ministerie. Bovendien kan de vordering enkel bij veroordelingen tot effectieve celstraffen van minstens vijf jaar. De afname kan enkel wanneer de veroordeelde de Belgische nationaliteit niet van de ouders meekreeg.

Stap verder

N-VA wilde daar een stap verder in gaan. Voor de partij moest die vervallenverklaring automatisch gebeuren van zodra er sprake was van terrorisme, ook als hij of zij in ons land geboren is, en moet er ook geen vordering van het openbaar ministerie meer zijn. De Raad van State was echter kritisch voor het voorstel, dat wellicht geen meerderheid zou halen. Daarom schaafde Koen Metsu het voorstel bij. Er zou geen automatische afname meer zijn, maar nog steeds een uitspraak door de rechter op vordering van het openbaar ministerie. Wel zou de ondergrens van 5 jaar celstraf verdwijnen én de mogelijkheid zou bestaan voor iedereen, dus ook voor mensen die in ons land geboren zijn.

N-VA ging nog akkoord met het voorstel van de liberalen om toch minstens een effectieve veroordeling als voorwaarde te behouden. Maar ook ondanks die afzwakking bleken er nog fundamentele bezwaren te bestaan bij de andere partijen. Die draaien bijvoorbeeld rond de mensen met de dubbele nationaliteit die in ons land geboren zijn, zoals de migrantenkinderen van de tweede en derde generatie. 'Je geeft ze het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen', stelde Franky Demon (CD&V). Het gaat bovendien om mensen die geen enkele band hebben met dat land van herkomst en die vaak de facto geen afstand kunnen doen van bijvoorbeeld hun Marokkaanse nationaliteit. 'Je zal met die landen een terugkeerakkoord moeten sluiten en dat willen die niet', vulde Tim Vandenput (Open Vld) aan. 'Welk probleem lost dit op?', vroeg Jessika Soors (Groen). 'Veroordeelden komen altijd vrij en het OCAD adviseert dat je terroristen op lange termijn moet opvolgen. Hier zeg je: we zetten ze af aan de grens en trekken onze handen ervan af. Terroristen laten zich niet tegenhouden door grenzen', aldus Soors, die daarin gevolgd werd door Ben Segers (sp.a). Metsu was duidelijk not amused dat zijn voorstel geen meerderheid kreeg. 'Dit is puur politieke onwil', luidde het. 'Dit gaat over terroristen, met een beslissing van de rechter en het wordt vandaag al gedaan. Wij willen enkel het kader uitbreiden.'

(archiefoto ATV)