Gezondheid

Waarschuwingsfase hitteplan van kracht

De komende dagen wordt warm tot zeer warm weer. De temperatuur zal vanaf morgen boven 28°C stijgen en kan maandag plaatselijk de 30°C bereiken of overschrijden. 

Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hittplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan. De waarschuwingsfase treedt vanaf vandaag in werking. 

Wat te doen bij hoge ozonconcentraties?

Vooral tijdens de piekuren tussen 12.00 u. en 22.00 u. let je best op:

  • doe geen zware fysieke inspanningen;
  • wees extra alert met baby’s, kleine kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen;
  • blijf binnen (de ozonconcentraties zijn er gemiddeld de helft lager).

Ozon kan de gezondheid schaden. De meest voorkomende klachten zijn:

  • geïrriteerde ogen,
  • prikkende neus en keel,
  • droge hoest, piepende ademhaling, kortademigheid en een gevoel van ademnood,
  • pijn in de borstkas,
  • hoofdpijn,
  • astma-aanvallen.

Ozon veroorzaakt ook schade aan gewassen en kan de verwering van materialen veroorzaken. 

(foto : Pixabay)