Mobiliteit en Verkeer

Waaslandtunnel 's nachts afgesloten gedurende 4 maanden

Vanaf maandag 22 februari zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer starten met het vernieuwen van de verkeerstechnieken in de Waaslandtunnel. Ook de technieken op de tunnelpleinen van linker- en rechteroever worden onder handen genomen. De werken zullen ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden de werken ’s nachts uitgevoerd. De tunnel wordt dan afgesloten in beide richtingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op regelmatige basis controles uit van al haar tunnels en de bijhorende verkeerstechnieken zoals; signalisatie, slagbomen, verkeerslichten, etc. De technieken die aanwezig zijn in de Waaslandtunnel hebben al heel wat jaren trouwe dienst achter de rug, maar voldoen niet langer aan de huidige eisen en normen wat betreft verkeers- en tunnelveiligheid. Daarbovenop is er momenteel geen mogelijkheid tot bediening en bewaking vanop afstand. Er werd dan ook beslist om de nodige verkeerstechnieken te vernieuwen en luidsprekers te plaatsen in en voor de tunnel, die gebruikt kunnen worden in geval van noodsituaties om de weggebruiker gerichter instructies te kunnen geven.

Waaslandtunnel ’s nachts dicht

De aannemer start met de werken op 22 februari en zal ongeveer 4 maanden nodig hebben om alles ter plaatse af te ronden. Tijdens de werken in de Waaslandtunnel zelf, zal de tunnel volledig afgesloten worden voor alle verkeer in beide rijrichtingen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden deze werken ’s nachts uitgevoerd tussen 20u en 4u. Gedurende deze periode wordt er een omleiding voorzien via de Kennedytunnel.

De bussen van De Lijn en partners zullen uitzonderlijk wel tijdens de uren van afsluiting door de tunnel kunnen rijden over één rijstrook aan verminderde snelheid van 30km/u.

De werken aan de twee tunnelpleinen worden zoveel mogelijk meegenomen tijdens de nachtelijke sluitingen. Specifieke werken die overdag doorgaan, zullen geen hinder vormen voor het verkeer in de tunnel