Nieuws

Wat staat er voor de provincie op stapel voor 2017?

Gisteren startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen. Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. 


Wat er allemaal op stapel staat in 2017, vertelt Ludwig Caluwé in het middagnieuws op atv.